Background Image

Hakkımızda

+DEĞER YARATIYORUZ...

Tüketicilerimize, müşterilerimize ve ülkemize yaratmak için; sağlıklı, fonksiyonel ve yenilikçi ürünler sunuyoruz.
Daha sağlıklı, mutlu ve eğlenceli bir hayat için tüm dünyadaki trendler ve tüketici davranışlarını takip ederek, sürdürülebilirlik ilkesi ile hep daha iyisini yapmaya ve yaratmaya devam ediyoruz.

 • Hikayemiz

  20 yılı akın süredir faaliyette bulunduu sektörün öncülerinden olan Lami, değişimin hep bir adım önünde olma ilkesiyle sadece Türkiye’de değil dünya pazarlarında da büyümesini sürdürmektedir. Tüm faaliyetlerinde uluslararası kalite standartlara uyum ve sürekli gelişim amacını gözeten Lami, toplum ve çevre faydası için yenilikçi vizyonunu sonraki nesillere aktarma felsefesi ile global bir oyuncu olma hedefine adım adım ilerlemektedir.

 • Vizyonumuz

  Mutlu çalışanlarını ile toplum faydasını ve sürdürülebilirliği temel ilke edinen global bir marka yaratmak.

 • Değerlerimiz

  Lami Gıda, sağlıkl, hijyenik üstün kaliteli ve besleyici ürünlerle “müşterilerinin beklentilerini sürdürülebilir biçimde karşılamayı” misyon edinmiştir.
  Gıda zincirinin bir parças olan ürünlerimiz, hijyenik koşullarda toplum sağlığı riskleri gözetilerek üretilmektedir.
  Şirketimiz bu esaslar çerçevesinde hammadde giriş, üretim ve sevkiyat süreçlerinden nihai tüketime kadar tüm zincirde uluslararası standartlarda TS-EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi ve TS-EN ISO 22000 / FSSC Gıda Güvenliği Yönetim Sistem(ler)i koşullarını sağlayarak, Müşteri Memnuniyetini en üst seviyede karşılamak amacıyla çalışmalarını sürdürmektedir.
  Lami Gıda olarak, uygulamakta olduumuz Kalite ve Gıda Güvenliği Yönetim Sistemimiz kapsamında temel POLİTİKAMIZ aşağıda yer almakta olup;

  • Kalite ve Gıda Güvenliği ilkelerine uygun ürünler sunmak için, Kalite Yönetim Sistemi ve Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi gerekliliklerini tüm çalışanlarımızın katılım ile uygulamak ve etkinliğini sürekli geliştireceğimizi,
  • Yenilikçi ve yaratıcı yaklaşımların cesaretlendirilerek, teknik ve davranışsal yetkinlikleri artıracak eğitimleri gerçekleştireceğimizi,
  • Eğitimli, sorumluluğunu bilen, sürekli kendini geliştiren, güler yüzlü personel yetiştireceğimizi,
  • Müşterilerimize ve yatırımcılarımıza karşı şeffaf ve hesap verebilir olacağımızı,
  • gıda endüstrisinde uygulanması gereken yasa, yönetmelik ve mevzuata uyumlu çalışacağımızı,
  • Hammadde giriş, üretim ve tedarik zincirinin her aşamasında; toplum sağlığnı ön planda tutarak ürün güvenliğinin ve kalitesinin korunmasını sağlayacağımızı,
  • Teknolojik gelişmeleri takip ederek, risk –fırsat yaklaşım temelinde  ve süreç bazlı yaklaşım ile tüm süreçlerimizi yöneteceğimizi,
  • Takım ruhu içerisinde, Kalite ve Süreç hedeflerini gerçekleştireceğimizi,
  • Etkin Sanitasyon programımız ile ürün kabul edilebilirliğini gelitireceğimizi, ürün stabilitesini arttıracağımız, hayvan ve toplum sağlığına katkıda bulunacağımızı,
  • İnsana ve çevreye değer veren uygulamaları hayata geçirerek doğal kaynaklarımızı verimli kullanacağımızı,

  Taahhüt ederiz.
  Genel Müdür